MAZOWIANKA | producent sprezyn MAZOWIANKA | producent sprezyn MAZOWIANKA | producent sprezyn MAZOWIANKA | producent sprezyn MAZOWIANKA | producent sprezyn MAZOWIANKA | producent sprezyn MAZOWIANKA | producent sprezyn

Polityka jakości

Zarząd firmy Mazowianka ustanowił Politykę Jakości, której podstawowe zasady są obowiązujące dla wszystkich pracowników:

  • oferowane i sprzedawane mogą być tylko te wyroby, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnienie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów

Spełnienie celów jakościowych możliwe jest dzięki przestrzeganiu następujących zasad polityki jakości:

  • najważniejsza jest satysfakcja klienta
  • wysoka jakość pracy i wyrobów jest naczelnym zadaniem działalności wszystkich pracowników
  • ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania i kontroli, środków produkcji i infrastruktury
  • dbałość o ekologię, właściwe środowisko pracy i zadowolenie pracowników

Gwarancją spełnienia podstawowych zasad polityki jakości jest stosowany, rozwijany i ciągle doskonalony system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

e